Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Sømna har som hovedoppgave å bosette og kvalifisere flyktninger til jobb eller utdanning.  Målet vårt er at flyktningene som kommer hit til oss skal følge seg velkommen, trives og bli best mulig inkludert i Sømnasamfunnet. For at vi skal lykkes med dette må alle som bor i Sømna bidra! 

Oppgaver vi har ansvar for:

  • Skaffe egnet bolig i Sømna
  • Hjelpe til med etablering, både praktisk og økonomisk
  • Følge opp med tanke på å komme i gang med barnehage, skole og andre tjenestebehov
  • Gi informasjon om hvordan vi har det i Sømna og om hva som er vanlig her i Norge
  • Gjennomføre inntakssamtale og utarbeid individuell plan for den enkelte flyktning
  • vedta og følge opp introduksjonsprogrammet for den enkelte flyktning

 

Flyktningtjenesten tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap i samarbeid med Brønnøy kommune. Vi samarbeider også med Sør Helgeland opplæringskontor i dette arbeidet (programrådgivning).  

Flyktningkonsulent er Morten Engesbak og tjenesten ligger organisatorisk under oppvekst og kultur.