Lars Peder Brekk – ny styreleder for interimsstyret for Helgeland rehabilitering IKS

Lars Peder Brekk er direktør ved Brønnøysundregistrene. Han har lang fartstid som næringslivsleder og politiker, både lokalt og nasjonalt. I tillegg til to perioder på Stortinget, er Brekk kanskje mest kjent som tidligere fiskeriminister og landbruks- og matminister.

"Jeg er imponert over den jobben som er gjort fra Sømna kommune de to siste årene for å sikre et spesialisert rehabiliteringstilbud til innbyggerne på Helgeland", sier Lars Peder Brekk. "Dette er en uhyre viktig jobb som jeg ønsker å bidra til at en lykkes med. Samhandlingsreformen utfordrer kommunene på å tilby innbyggerne mer spesialiserte og intensive tjenester innen rehabiliteringsfeltet. Demografisk utvikling tilsier at kommunene i større grad må tenke forebygging og rehabilitering fremfor ressurskrevende ytelser. Det er derfor et veldig godt utgangspunkt når så mange kommuner har som intensjon å gå sammen om å utvikle dette tilbudet gjennom det sterke kompetansemiljøet som er ved Helgeland rehabilitering", sier Brekk.

Ordfører Hans Gunnar Holand og kommunedirektør Arne Johansen er svær fornøyd med at Lars Peder Brekk har takket ja til å bekle vervet som styreleder for interimsstyret for Helgeland rehabilitering IKS. "Lars Peder Brekk sin brede kompetanse vil være til stor hjelp i den fasen vi nå går inn i, der det nye interkommunale selskapet skal dannes av kommunen på Helgeland", sier ordfører Hans Gunnar Holand. Kommunedirektør Arne Johansen legger til at Brekk også vil være en viktig medspiller i anbudsprosessen med Helse Nord, der Helgeland rehabilitering konkurrerer om ny ytelsesavtale for den del av rehabiliteringsoppgavene som helseforetakene har ansvar for.

Lars Peder Brekk får med seg sterke navn i interimsstyret. Dette er ordfører Hans Gunnar Holand fra Sømna, ordfører Andre Møller fra Vega, varaordfører Tore Tveråmo fra Brønnøy, ordfører Peter Talseth fra Alstahaug, ordfører Ellen Schjølberg fra Grane og kommunalsjef Rachel Berg fra Vefsn kommune.

"Intensjonen til kommunene er at det nye selskapet skal være i drift fra 1.1.23. Før dette skal kommunene enes om en felles driftsplattform. Konkurransen om ny ytelsesavtale med Helse Nord vil også være viktig. Lykkes vi med disse to prosessene vil det fortsatt være grunnlag et spesialisert og intensivt rehabiliteringstilbud til innbyggerne på Helgeland", avslutter kommunedirektør Arne Johansen og ordfører Hans Gunnar Holand.