Informasjon om ny rutine på fakturering av slamavgift og ny feie/-tilsynsavgift på feiing av fritidseiendommer i Sømna kommune

Sømna kommune fakturerer kommunale avgifter 2 ganger i året, medio mars og september hvert år. Kommunale avgifter består av vannavgift, slam/avløpsgebyr, feie/tilsynsavgift og eiendomsskatt.

Slamavgift har tidligere blitt fakturert annenhver høst etter faktisk tømming.

F.o.m. 1.halvår 2022 blir slamavgiften fordelt på 4 terminer, og faktureres med ¼ hver termin.

Ifølge «Forskrift om brannforebygging – FOR-2020-06-11-1176» - skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie pipene på alle hytter og fritidsboliger. Fritidsboliger i Sømna kommune vil få besøk av feieren hvert 5.år.

Feie/-tilsynsgebyr koster kr.503,29 inkl. mva. pr. pipe.

Beløpet fordeles på 10 terminer (5 år), med 2 terminer pr. år.