Høring - Etablering av ny lokalitet for akvakultur av laks ved Sømnesøya i Sømna kommune

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Etablering av ny lokalitet for laks ved Sømnesøya i Sømna kommune

Kommune:        Sømna

Søker:               Mowi Seawater Norway AS, org. no 921668236

Søkt størrelse:  3120 tonn MTB

Lokalitet:          Sømnesøya

Koordinater:      Midtpunkt anlegg N 65º 22.717` Ø 12º 07.815`

Kontaktperson:  Knut Krokstrand

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via post@somna.kommune.no eller Sømna kommune, Kystveien 84a, 8920 Sømna, innen 21.05.24.

 

Søknadsvedlegg:

Oversendelsesbrev (PDF, 188 kB)

Akvakultursøknad (PDF, 423 kB)

Tilleggsinformasjon (PDF, 69 kB)

Koordinater (PDF, 92 kB)

Plankart (PDF, 217 kB)

Anleggsskisse (PDF, 180 kB)

Kartdokumentasjon (PDF, 171 kB)

Behov (PDF, 68 kB)

Trafikk og påvirkning (PDF, 272 kB)

Havbunnskartlegging (PDF, 6 MB)

Forundersøkelse (PDF, 5 MB)

B-undersøkelse (PDF, 4 MB)

C-undersøkelse (PDF, 8 MB)

Vannbehandling (PDF, 157 kB)

Vannstrømmåling (PDF, 4 MB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning (PDF, 4 MB)

Risikovurdering (PDF, 3 MB)

Risikovurdering sårbare arter og naturtyper (PDF, 4 MB)

Biosikkerhetsplan (PDF, 964 kB)

Kriseplaner (PDF, 206 kB)

Beredskapsplan rømming (PDF, 222 kB)

Beredskapsplan personskade (PDF, 188 kB)

Varslingsliste (PDF, 169 kB)

Internkontrollsystem (PDF, 297 kB)

Gebyr (PDF, 53 kB)