Parkering

Forskrift om parkering for forflytningshemmede er utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.
Parkeringsbevis blir utstedt av bostedskommunen på grunnlag av søknad fra innbygger(e) med legeattest. Søknader behandles fortløpende og kan utstedes for max 5 år om gangen. Det er mulig å søke om parkeringsbevis som fører av bil eller som passasjer.

Kontaktinfo

Ann Karin Moen
Sekretær
E-post
Telefon 75 01 50 27

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45