Tekniske hjelpemidler

Hjelpemiddelansvarlig i Sømna Kommune er avdelingsleder for hjemmesykepleien, Torstein Graven.
Dersom du har behov for et hjelpemiddel, skal du henvende deg til hjelpemiddelansvarlig i din kommune. Han kan gi råd om hjelpemidler og utlån. Han kan også bistå deg med å finne ut hvem du skal kontakte for å finne riktig løsning på ditt funksjonsproblem. 

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen skal sørge for at brukerne får hjelpemidlene de trenger så raskt som mulig. Bestillingsordningen er en forenklet søknadsrutine som omfatter de rimeligste og mest brukte hjelpemidlene. For å kunne benytte bestillingsordningen må en være godkjent rekvirent.
I Sømna Kommune er Torstein Graven godkjente rekvirenter.

Utlevering av hjelpemidler

Det er kommunen som er ansvalig for utlevering av hjelpemiddler til deg. Hjelpemiddelsentralen transporterer hjelpemidler som skal lånes ut til hjelpemiddellagrene i din kommune. Sømnas lager befinner seg på Sømna Omsorgssenter. Driftsteknikker i kommunen står for den praktiske jobben med utlevering og montering.

Korttidslån

For å ha krav på ett hjelpemiddel skal din funksjonhemning strekke seg over en periode på minimum 3 måneder. 

Hvis du har behov for ett hjelpemiddel en kortere periode, f.eks etter en operasjon, har kommunen ett lite lager med hjelpemidler som kan lånes ut for en kortere periode.  

Montering og instruksjon

Det er kommunen som skal bistå med enklere monteringsarbeid og som følger opp og står for nødvendig opplæring i bruken av hjelpemidlet.

Kontaktinfo

Torstein Graven
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 44

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna