Avlastning

Beskrivelse

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.
Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Mål

Målet for tjenesten er at omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan ivaretas i hjemmet.

Tildeling

Tjenesten tildeles og tilrettelegges ut fra den enkelte families behov.
Tjenesten tildeles på vedtaksmøte etter søknad (PDF, 150 kB). Vedtaksmøte avholdes en gang pr uke.

Kriterier

Hovedhensikten med tjenesten er:

 • Hindre utmatting hos omsorgsgiver.
 • Gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
 • Omsorgsarbeidet skal være vesentlig tyngre enn normalt og foregå over lang tid.
 • Funksjonshemmingen til den omsorgstrengende skal være diagnostisert eller faglig godt beskrevet .
 • Avlastning ses i sammenheng med andre tiltak og vurderes ut fra den totale tjenesteyting.

Standard på tjenesten:

 • Pårørende skal føle trygghet ved å overlate omsorgen for en periode.
 • Den omsorgstrengende får de dagaktivitetene som er planlagt i avlastningsperioden.
 • Lengden på avlastningen vil bli vurdert i samarbeid med pasient/omsorgsgiver og ut fra kommunens kapasitet.
 • Ved avlastning gis ikke tilbud om behandling, legetilsyn eller trening utover det pasienten har hjemme.
 • Medikamenter som pasienten bruker fast medbringes.
 • Medisinsk forbruksmateriell og spesielle ernæringer, for eksempel sondemat må medbringes.
 • Sikre at pårørende får nødvendig hjelp og støtte.

Praktiske opplysninger:

 • Pasient/pårørende sørger for privat tøy og toalettsaker selv.
 • Pasient/pårørende navner alt tøy før oppholdet. Institusjonen kan ikke ta ansvar for umerket tøy.
 • At pasienten har med nok tøy

Pris

Vederlagsfritt

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Mottak/resepsjon
E-post
Telefon 75 01 51 20
Ida Kjærstad
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 31
Guro Knygh
Enhetsleder pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna