Slik søker du barnehageplass

Ved søknad om barnehageplass må søknadsskjema brukes. Det kan sendes pr. e-post eller pr. post til: Sømna barnehage, postboks 101, 8921 Sømna.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Det brukes samme søknadsskjema for kommunale og private barnehager ved hovedopptak.

Frister

Frist for søknad til hovedopptak er 1.mars. Nytt barnehageår starter 15. august.

Kontaktinfo

Ingunn Iversen
Leder Sømna barnehage
E-post
Mobil 913 45 887