Slik søker du barnehageplass

Ved søknad om barnehageplass, endringer av plassen eller oppsigelse av plass, skal Oppvekstportalen benyttes.

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Det brukes samme nettsted for kommunale og private barnehager.

Frister

Frist for søknad til hovedopptak er 1.mars. Nytt barnehageår starter 15. august.

Kontaktinfo

Ingunn Iversen
Leder Sømna barnehage
E-post
Mobil 913 45 887