Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen eller fylkeskommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er del av saken før det tas en avgjørelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

 

Her finner du mer informasjon om råd for personer med funksjonsnedsettelse.