Politisk sekretariat (Formannskapskontor)

Hva gjør vi?

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen, og er bindeleddet mellom ordfører, administrasjonen og eksterne aktører. Vi tilrettelegger for kommunens politiske organer og sørger for at formelle prosesser fungerer. 

Du kan henvende deg til politisk sekretariat

  • for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet
  • hvis du har spørsmål om Stortingsvalg eller Kommunestyrevalg
  • hvis du ønsker å bli meddommer eller har spørsmål rundt utnevnelsen av meddommere

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10-14 etter avtale