Salg av boligtomter i nye Buskhammeren boligfelt - Har du spørsmål, ring tomtetelefonen, 90899566

Se stillbilder og film fra tomtefeltet og omgivelsene

Sømna kommune selger byggeklare tomter i det nye boligfeltet i Buskhammeren.

Tomtene ligger i tettstedet Berg i Sømna kommune og er i forlengelse av Buskhammeren boligfelt. Tettstedet er i vekst og meget attraktivt for barnefamilier. Her finnes et mangfold av turmuligheter like utenfor døra, så vel som et innholdsrikt nærområde som dekker alle behov i en travel hverdag. Boligfeltet ligger ca 1 km fra Berg sentrum. Her finnes skole, barnehage, butikk, spisested, båtmarina og andre servicefunksjoner.

Hvilken tomt ønsker du å kjøpe?

Annonse på Finn.no   

 

 

 

 

 

Reguleringsplan Buskhammeren (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser Buskhammeren (PDF, 144 kB)

Retningslinjer for tildeling av tomter (PDF, 143 kB)

Søknadsskjema på kommunal boligtomt (DOCX, 25 kB)

Salg av tomter i nye Buskhammeren boligfelt - første utlysning (PDF, 475 kB)

 

Nye Buskhammeren Boligfelt består av 16 tomter som er kategorisert i 3 prisklasser.

Prisliste:

Tomt

Areal i kvm

Prisgruppe

Pris inkl. kommunale og statlige avgifter

1-A

900

649 000,-

700 685,-

1-B

900

649 000,-

700 685,-

2

900

649 000,-

700 685,-

3

900

649 000,-

700 685,-

4

1400

649 000,-

700 685,-

5

1400

649 000,-

700 685,-

6

1500

549 000,-

600 685,-

7

1500

549 000,-

600 685,-

8

1000

549 000,-

600 685,-

9

1200

449 000,-

500 685,-

10

1300

449 000,-

500 685,-

11

1100

449 000,-

500 685,-

12

1100

449 000,-

500 685,-

13

1000

449 000,-

500 685,-

14

1200

449 000,-

500 685,-

15

1300

449 000,-

500 685,-

 

 

 

 

 

Omkostninger

Alle priser over inkluderer kommunale og statlige avgifter (oppmåling, fradeling av tomt, dokumentavgift, opprettelse og tinglysing av skjøte for tomt). Kostnader knyttet til evt. finansiering tilkommer. Det tas forbehold om feil og mangler knyttet til tomtepriser samt offentlige avgifter. 

Send skriftlig søknad ved å benytte vedlagte søknadsskjema (DOCX, 25 kB). Søknadsfristen er 15. november 2021.

Tildeling av tomt:

Ved førstegangsutlysning blir det satt opp søknadsfrist. Etter fristens utløp blir det utført loddtrekning på mottatte søknader der flere er interessert i samme tomt. Hvis det ikke er søkere på en boligtomt inne søknadsfristens utløp, blir tomten tildelt fortløpende etter «førstemann til mølla» prinsippet. Kun en søknad per husstand blir godkjent.

Les kommunens retningslinjer (PDF, 143 kB) for tildeling av kommunale boligtomter.

 

Ved tildelt tomt

Dersom du får tildelt tomt, vil vi oversende kjøpekontrakt og informasjon om tomten. Frist for innlevering av signert kjøpekontrakt er 1 – en – måned fra tilsagnsdato.

Vi vil deretter utstede faktura for kjøpesum og omkostninger. Frist for betaling av faktura er normalt tre uker. Når faktura er betalt, vil tomten overskjøtes til tomtekjøper. Tomten kan, når bekreftelse på at kjøpesum er mottatt, bli tatt i bruk.

Søknad

Søknad sendes inn digitalt til post@somna.kommunen.no 
eller pr post til Sømna kommune,  Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Spørsmål kan rettes til en egen tomtetelefon, tlf. 90899566