Spesielle miljøtiltak i landbruket i Sømna

Landbruksnemnda har vedtatt en ny plan for bruk av SMIL-midler i landbruket i Sømna. Midlene går til eiere av landbrukseiendommer som utfører tiltak for å reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene utover vanlig landbruksdrift.

Nytt nå er blant annet at det kan gis støtte til tak over gjødselkummer, det nye gjerdesystemet NOFENCE og at man kan få støtte til å rydde et beite på nytt når det er gått mer enn 10 år siden beitet ble ryddet. Ellers kan ordningen som tidligere brukes til å bevare gamle bygninger, tilrettelegge stier og friluftsområder,  Erosjonsforebygging og en rekke andre tiltak.

Les mer om Spesielle miljøtiltak og hvordan du søker