Sømna kommune følger regjeringens nye anbefalinger

Fra og med i dag lettes det noe på de nasjonale tiltakene.

Det er lite smitte i kommunen og skole og barnehage går over til grønt nivå. FHI har oppsummert det de vet om smitte og smitterisiko i barnehage og skole og den viser at det er trygge steder å være, også ved evt. høye smittetall.

  • vaksinen gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom
  • det er ikke vesentlig mer smitte blant ansatte i barnehager og skoler, enn blant andre voksne
  • barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona
  • jevnlig testing er et effektivt smitteverntiltak 

For oversikt over gjeldene tiltak, se regjeringens koronaside

Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes og det lettes på smitteverntiltakene slik at de i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter.

Når det nå lettes på tiltak i hele landet forventes det en økning i smittetallene. Vi oppfordrer derfor alle til fortsatt å følge gjeldende smitteforebyggende tiltak, som å holde avstand, håndvask og bruke munnbind på steder du ikke kan holde 1m. avstand.

Er du syk eller har symptomer er det viktig at du tester deg! Ta kontakt med legekontoret på tlf. 750 15 100 for å avtale.

Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test. Du kan lese mer om dette på regjeringens sider.

Ønsker du vaksine? Du må selv booke time her eller ring 750 15 000 for veiledning. Husk at det må gå min. 3 uker mellom dose 1 og 2 og min. 20 uker mellom dose 2 og 3.