Oppfriskningsdose koronavaksine fra 75 år og oppover

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer fra 75 år og oppover tilbys en oppfriskningsdose koronavaksine. Vi på helsestasjonen vil ikke organisere massevaksinering nå i sommer, da vi har redusert bemanning på grunn av ferie. I uke 30 er helsestasjonen stengt. I de andre ukene vil vi vaksinere så mange vi har kapasitet til.

For deg som er 75 år og eldre kan du få vaksinen, selv om du har hatt korona. Det bør minimum gå 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Vi er forespeilet at alle fra 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer vil tilbys fjerde dose fra tidligst september, men det kan komme endringer på dette. Mer informasjon kommer når vi vet mer.

Dersom du er 75 år eller eldre og ønsker koronavaksine i sommer må du kontakte helsestasjonen på  tlf: 75 01 51 15 eller SMS: 41 55 26 06.

 

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Helse-Norge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/