Offentliggjøring av forslag til planstrategi 2020-2023 for Sømna kommune

Sømna formannskap vedtok i møte den 21. oktober 2020 å offentliggjøre forslag til planstrategi 2020-2023 for Sømna kommune før endelig behandling i Sømna kommunestyre 17. desember 2020.

Se forslaget og tilhørende kunnskapsgrunnlag her.