Offentlig høring av Trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Sømna kommunes Trafikksikkerhetsplan gikk ut i 2019 og det ble derfor vedtatt oppstart av rullering av Trafikksikkerhetsplanen i F-sak 51/19 den 12.06.19.

Nå legger Sømna kommune forslag til Trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 ut til offentlig høring, jf. Plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader/innspill sendes inn til Sømna kommune, Enhet teknisk og eiendom, Kystveien 84 A, 8920 Sømna eller pr. mail til post@somna.kommune.no

Høringsfristen er 10.07.20.

Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 (PDF, 2 MB)
Vedtak om rullering av Trafikksikkerhetsplan (PDF, 133 kB)