Høring - Etablering av ny lokalitet for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret - Storvika i Bindalsfjorden i Sømna kommune

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:


Etablering av ny lokalitet for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret - Storvika i Bindalsfjorden i Sømna kommune
 

Kommune:        Sømna

Søker:               Mowi ASA

Søkt størrelse:  3900 tonn MTB

Lokalitet:           Storvika i Bindalsfjorden

Koordinater:     Midtpunkt anlegg N 65º 13,604` Ø 12º 08,457`
                           Midtpunkt foringsflåte N 65º13,644` Ø 12º08,315`

Kontaktperson: Maren Solvang, tlf. 906 79 601
 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via post@somna.kommune.no eller Sømna kommune, Kystveien 84a, 8920 Sømna, innen 25. november 2021
 

Søknadsvedlegg:

Oversendelsesbrev (PDF, 124 kB)

Tillatelse til akvakultur fra fiskeridirektoratet (PDF, 195 kB)

Supplerende informasjon (PDF, 3 MB)

Forundersøkelse (PDF, 4 MB)

B-undersøkelse (PDF, 2 MB)

C-undersøkelse (PDF, 7 MB)

Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre (PDF, 252 kB)

Vannstrømmåling (PDF, 4 MB)

Fiskeriinteresser (PDF, 5 MB)

Laksefjorder (PDF, 3 MB)

Gjerder og anlegg (PDF, 3 MB)

Koordinater Storvika (PDF, 36 kB)

Annen akvakultur (PDF, 3 MB)

Verneområde (PDF, 3 MB)

Behov i Storvika (PDF, 64 kB)

Arealplan Storvika (PDF, 2 MB)

Sjøkart (PDF, 7 MB)

Reindrift i forhold til Storvika (PDF, 3 MB)

Registreringer i Mercatus AquaFarmer og Altinn - prosedyre (PDF, 220 kB)

Lokal beredskaps- og kriseplan rømming (PDF, 247 kB)

Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og registrering - prosedyre (PDF, 189 kB)

Smittehygienetiltak for båter og lektere (PDF, 81 kB)

Sentrale beredskapsplaner - Mowi Nord (PDF, 370 kB)

Varslingsliste region Nord - sjø (PDF, 196 kB)