I dag har det lokale MOT-styret, sammen med våre to flotte unge MOTivatorer, hatt årsmøte. Tore Sandnes i MOT Norge presenterte resultatene fra vår første MOT-undersøkelse og det er gledelig å se de gode resultatene i forhold til hvilken betydning MOT har for elever og lærere.

Årets influensavaksinering blir 22.oktober og 1. november klokken 09.00-12.00 på helsestasjonen.

Det er flere i Sømna kommune som har behov for en støttekontakt/fritidskontakt.
Dette gjelder både barn og voksne med ulike utfordringer.

I år går pengene til Kirken bymisjon og til deres arbeid. Ta kontakt med Sømna Frivilligsentral og Wenche om du kan tenke deg å gjøre en innsats denne søndagen.

Tlf: 90 55 34 02 eller post@somna.frivilligsentral.no

Vannverket skal utføre nødvendig vedlikehold på hovedforsyningsnettet mellom Slyngjemyren og avkjørsel til Tine. I den forbindelse vil abbonenter som forsynes av denne vannledningen miste forsyningen.

Sømna kommune har vært godt representert under denne konferansen. Vårt spennende arbeid for Musikkbasert Miljøbehandling fortsetter!

Gjennom den siste stortingsmeldingen om norsk skole, som kom i 2017, ble det opprettet en ordning der kommuner som presterer lav på gitte indikatorer skal få særskilt oppfølging. Det er fylkesmannen som har ansvaret for oppfølgingen av kommunene.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. oktober.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!