Høring - Konsesjon for opptak av skjellsand, Tyven-Langøy i Sømna kommune

Sømna kommune har mottatt høring fra Nordland fylkeskommune angående konsesjon for opptak av skjellsand ved Tyven-Langøy. Kvitsand AS søker om uttaksmengde på 5000 m3 pr år over 5 år, totalt 25 000 m3. 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via post@somna.kommune.no eller Sømna kommune, Kystveien 84a, 8920 Sømna, innen 6. september 2023.

Høringsbrev (PDF, 437 kB)

Kvitsand AS - Søknad om konsesjon for opptak av skjellsand (PDF, 126 kB)

Kart over uttaksområde (PDF, 4 MB)

Kart over uttaksområde - flyfoto (PDF, 3 MB)