Rene badevann i Sømna

Vi har tatt vannprøver på Berg kai, i Holandsvatnet, i Øyvatne, i Kvennvika, i Sundshopen og i Viksjøen.

Prøvene er analysert ved Nemko Norlab i Brønnøysund, og alle prøvene viser verdier innenfor referanseverdiene. Dette betyr at disse seks badeplassene i Sømna er trygge og rene vann å bade i.