Gebyr ved manglende betaling

Kommunale krav
Hva Gebyr
Purring - 1. varsel 1/20 av inkassosatsen
Inkassovarsel - 2.varsel 1/20 av inkassosatsen
Betalingsoppfordning - 3.varsel 1/20 av inkassosatsen

Ved oversendelse av kommunale krav til namsmann, påløper i tillegg kr. 611,50,- for skriving av begjæring, samt kr. 1.223,- i rettsgebyr. Ved behandling i forliksrådet, påløper i tillegg et rettsgebyr på kr. 1.223,-.

 

Kommunale eiendomsavgifter/eiendomsskatt
Hva Gebyr
Purring - 1.varsel 1/20 av inkassosatsen
Inkassovarsel - 2. varsel 1/20 av inkassosatsen
Varsel jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 1/20 av inkassosatsen

Inkassosatsen finner du ved å trykke her og purregebyret finnes her.

For skatte- og avgiftskrav har skatteoppkreveren særnamsmannsmyndighet. Det vil si at skatteoppkreveren ikke trenger å bruke namsmannen for å innfordre skatte- og avgiftsrestanser.

Lov om forsinkelsesrenten finner du ved å trykke her.

Det påløper ikke forsinkelsesrente på krav i forbindelse med helsetjenester i Sømna kommune.

Kontaktinfo

Siv Elisabeth Olsen
Fagleder økonomi
E-post
Telefon 75 01 50 22

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00