Oppfølging av voksen rus- og psykisk helsetjeneste

Har du behov for en samtale eller hjelp til å finne løsninger på dine utfordringer? Ta kontakt med rus- og psykisk helsetjeneste i Sømna. Du trenger ikke henvisning fra lege. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tjenesten
Rus- og psykisk helsetjeneste i Sømna kommune er et helsetilbud som primært gis til mennesker over 18 år, men kan i unntakstilfeller hjelpe de under 18 år. Innbyggerne i kommunen kan komme i kontakt med oss på mail eller telefon. Vi har inntaksprosedyrer, hvor vi tilbyr innkomstsamtaler, slik at vi sammen kan komme frem til den rette hjelpen til akkurat deg.  

Vi gir tilbud til

 • Mennesker med lettere psykiske vansker
 • Mennesker med langvarig og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • Mennesker med ulike former for avhengighet
 • Mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterk belastet livssituasjon
 • Pårørende til mennesker i målgruppen

  Vi tilbyr
 • Støttesamtale/råd/ veiledning (til blant annet økonomi, spilleavhengighet)
 • Koordinering av tjenester: Hjelp til utarbeidelse av individuell plan.
 • Kartleggingsarbeid
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen
 • Turgruppe

  Hva kan du som bruker forvente av oss
 • Taushetsplikt
 • Respekt
 • Faste kontaktpersoner
 • Enkeltvedtak revurderes sammen med deg.

Hva forventer vi av deg
Du forteller hva som er viktig for deg og bidrar til å sette mål for oppfølgingen sammen med din kontaktperson i tjenesten.

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller ved livstruende tilstander, ring 113.

Kontaktinfo

Maivi Olsen
Enhetsleder bo- og miljøtjenesten
E-post
Telefon 75 01 51 47
Mobil 46 89 18 99
Jarle Olaussen
Psykiatrisk medarbeider
E-post
Telefon 75 01 51 46
Mobil 91 75 73 21
Pål Christensen
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 46
Mobil 95 44 78 83

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna