Tolk i helsetjenesten

Har du begrensede norskkunnskaper har du rett til tolk.

Snakk med legekontoret/helsestasjonen når du bestiller time og vi bestiller tolk for deg. 

  • Barn og andre familiemedlemmer skal ikke brukes til tolk.

Gratis tjeneste

Tolketjenesten er gratis for pasientene.

Les mer

Du kan lese mer om tolk i helsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Kontaktinfo

Laila Estensen
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 01 51 00

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.30-15.00 

Torsdag kl. 09.30-15.00