Egenandeler og frikort

Egenandel på legebesøk kan variere. Enkelte pasienter betaler ikke egenandel. Dette gjelder blant annet barn under 16 år og for barn under 18 år i psykiatrien. For noen typer telefonkonsultasjoner kan det påberegnes egenandel på lik linje med oppmøte til time hos lege.

Betaling

Vi oppfordrer alle til å betale på oppmøtedagen. Ved utsendelse av faktura er det med gebyr. 

Manglende oppmøte

Hvis du ikke møter på time og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på 186 kr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Mer informasjon

Mer informasjon om egenandeler finner du på plakat på legekontoret eller på Helsenorges hjemmeside