Begrenset aktivitet rundt drikkevannskilder

I nedslagsfeltene for drikkevannskilder må det ikke settes i gang tiltak som kan ha negativ virkning på vannkvaliteten i området. Blandt annet camping, bading, motorisert ferdsel og lignende.

Nedslagsfeltene for Sømna vannverk er rundt Vågsvatnet og Vassbotn.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00