Adressering

Et godt og logisk adressesystem bidrar til å gjøre det lettere og raskere å finne frem for blant annet utrykningskjøretøy, Posten, hjemmesykepleien og andre viktige tjenester.

Kommunen er offisiell adressemyndighet og vedtar blant annet nye gatenavn, navn på tettsteder, bydeler, boligfelt. Arbeidet gjøres i samarbeid med den regionale stedsnavntjenesten for å avklare skrivemåten på nye navn før politisk vedtak fattes.

Du som eier kan henvende seg til oss vedrørende endringer på en adresse. Mulighetene for å få endret en adressetildeling er begrenset. Det vil normalt kun skje hvis de faktiske forholdene har endret seg. For eksempel hvis veisituasjonen rundt eiendommen din endres og du får innkjørsel fra en annen gate så vil det være naturlig å omadressere.

Offisiell adresser

Offisielle adresser skal tildeles bygninger som brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Når tildeler eller endrer vi adresser?

Vi tildeler eller endrer adresse for eksempel:

  • ved oppføring av nye bygg
  • når atkomstveger skal endres
  • det er vanskelig å finne fram til en adresse

Gebyr

Fastsetting av adresse er gratis.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00