Hva koster det å søke?

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal bygge. Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

Gebyrer byggesaker 2024. (PDF, 327 kB)

 

Eksempelet under viser saksbehandlergebyr for å bygge en garasje på 50 m² som krever dispensasjon fra regulert byggegrense:

Eksempel på byggesaksgebyr
Type gebyr Pris i kroner
Tiltak uten ansvarsrett, garasje 2700
Dispensasjon uten høring, byggegrense 3000
Sum 5700

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00