Gravemelding

Før du skal utføre gravearbeid må du melde fra om dette. Dette er viktig for å forhindre ulykker og erstatningsansvar ved et eventuelt kabelbrudd.

Både privatpersoner og bedrifter skal melde fra om hvor de skal grave.

Du kan søke om gravetillatelse via Geomatikk AS sin kundeportal www.ledningsportalen.no eller ved å ringe 09146.