Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne som ønsker å lære norsk

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

Bor du i Sømna og trenger å lære norsk? Du kan ha både rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap! 

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i norsk (550 t), og samfunnskunnskap (50 timer). Opplæringen er gratis i tre år fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse. 

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen. 

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om permanent oppholdstillatelse, og/eller statsborgerskap. Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller hvis særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det.

Praktisk informasjon 

Du må selv kontakte kommunen der du er folkeregistrert for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Du kan også finne informasjon på www.imdi.no

Søknadskjema finner du her (PDF, 111 kB)

Sømna kommune kjøper voksenopplæringstjenester fra Brønnøy kommune