Utlysing av SMIL-midler i Sømna kommune 2024

Sømna kommune lyser ut midler til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing fra jordbruket ut over normal landbruksdrift. Du kan lese mer her.