Trafikksikker kommune - Aksjon "P-bot"

Fikk du en "parkeringsbot" på bilen din i dag? Da har du grunn til å være stolt - du rygget inn når du parkerte!

I forbindelse med Trygg Trafikk sin informasjonskampanje "Rygg inn - kjør ut" ble det i dag satt ut gule lapper - som  lignet P-bøter - på biler på utvalgte parkeringsplasser i kommunen.  "P-boten» ble plassert på frontruten til de bilene som hadde parkert rett (med fronten ut).

Bilførere som finner «boten» på sin bil finner fort ut at dette er en positiv oppmerksomhet fordi de hadde rygget inn.

Parkeringsplassene som fikk besøk var:

  • Berg skole
  • Berg barnehage
  • Vik skole
  • Vik barnehage
  • Rådhuset
  • Sykehjemmet

 

Her får du tre gode grunner til at du bør parkere med fronten ut:

  • Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende inn. Derfor er det smartere å rygge inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du forlater parkeringsplassen.
  • Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan fort bli full og uoversiktlig når du skal kjøre ut.
  • Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bil som er i ferd med å rygge inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å rygge ut. Da vil det være enklere for gående og andre kjørende å ta forhåndsregler.