Tilbud om coronavaksine i april 2023

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskingsdose til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere i løpet av April 2023.

Det er spesielt anbefalt dersom du ikke har hatt korona sykdom, og hvis du har en eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du ønsker vaksinen, eller har spørsmål.

Tlf: 750 15115/ 41 55 26 06