Telefoner på Sømna omsorgssenter ute av drift

For å ringe inn til Sømna omsorgssenter må telefon 907 81 744 brukes.

Det er for tiden ikke mulig å ringe inn til Sømna omsorgssenter på de vanlige telefonnumrene. Inn til vi får telefonene i drift igjen ber vi om at de som har behov for å ringe oss benytter telefonnummer 907 81 744.