Sømna kommune deler ut Frivillighetspris

Vi håper Sømnas befolkning kommer med med forslag til hvem som burde motta årets Frivillighetspris!

Sømna kommune deler årlig ut Frivillighetspris. Les statuttene for dette, og kom gjerne med et begrunnet forslag til hvem som burde få denne i år.

Forslag sendes til postmottak@somna.kommune.no eller leveres på Frivilligsentralen innen 12. november 2023.
 

Statutter for Sømna kommunens frivillighetspris
 

Om prisen  

 • Frivillighetsprisen deles ut årlig. Prisen er en del av kommunens arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en stor innsats til det beste for medmennesker i Sømna.
 • Prisen er på 10.000 kr, blomster og et diplom
 • Prisen deles ut på Frivillighetens dag hvert år

Målet

 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Kriterier for utvelgelse av kandidater

 • Prisen kan gis til en initiativrik enkeltperson, organisasjon, forening el., som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnet i Sømna.
 • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
 • Prisvinnerne skal over tid synliggjøre frivillighetens bredde og mangfold.
 • Kommunale aktører kan ikke motta prisen.

Nominasjonsprosess og tildeling

 • Oppvekst og kultur har ansvar for utlysning, ta imot nominasjoner og vurdere de nominerte opp mot gitte kriterier i statuttene.
 • Alle som er bosatt i Sømna har forslagsrett
 • Formannskapet er jury for prisen, og de nominerte legges frem uten innstilling for formannskapet i formannskapsmøtet før tildelingen.
 • Saken unntas offentligheten til prisen deles ut.