Søk om tilskudd fra viltfondet

Utvalg for vilt har vedtatt at grunneiere/ vald/ jaktlag kan søke om tilskudd fra det lokale viltfondet til gode tiltak eller for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

1.
Det settes av inntil kr 75.000,- fra det kommunale viltfondet til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Gode tiltak kan innvilges med 100 % tilskudd på inntil kr 15.000,-. Grunneiere og vald/jaktlag kan søke.

2.
Det settes av inntil kr 200.000,- fra det kommunale viltfondet til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Tilskudd til inngjerding av rundballelager, forlager og foringsplasser kan innvilges med 50 % av kostnadsoverslaget med maksimum tilskudd på inntil kr 20.000,-. Jordbruksforetak kan søke.

Les mer om ordningen