Rektor for Sømnaskolen har signert - snart blir Berg skole en SUPER!! skole!

Sømnaskolen ønsker å informere om at Berg skole fra og med høsten 2023 er en SUPER!!-skole!

SUPER!! er et program som er utviklet av MOT Norge for barnetrinnet. Lærere ved Berg skole utdannes i disse dager til «Super!!»-ansvarlige. Dette blir en flott "grunnmur" for vårt MOT-program som elevene møter på ungdomstrinnet. 

Satsingen skal bidra til et trygt, godt og inkluderende klassemiljø for 1. - 4. trinn. Vi gleder oss til å komme i gang! 

SUPER!! kort fortalt:
Bygge gruppa – hvem er vi?
- Likeverd
- Tilhørighet
- Sosial kompetanse
- Mangfold

Bygge individet – hvem er jeg?
- Selvfølelse
- Selvregulering
- Selvhevdelse

Les gjerne mer HER!