Oppdatering om koronavaksinering i Sømna

Helsestasjonen melder at de har begynt vaksinering av gruppen 75-84 år, de med høyest risiko har høyest prioritet.

Vaksineringen av Sømnas befolkning ved utgangen av uke 7 er som følger:

* Beboere ved sykehjemmet som takket ja til vaksinen er nå fullvaksinert.
* Alle innbyggere over 84 år som ønsker vaksine har fått minst en dose.

* Vi har så smått begynt å vaksinere gruppen 75-84 år, der vi vil prioritere de med høy risiko først. Vi har litt over 100 personer igjen i denne gruppa før vi starter på neste gruppe. Vi tar kontakt på telefon for å avtale tid til vaksinering.

* Neste gruppe er alderen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med særlig risiko.

Vi vet at vi i uke 8 og 9 kun får vaksiner til revaksinering. Vi vet ikke når vi får vaksiner som kan brukes på «nye» personer. Vi har til nå kun vaksinert med Pfizer vaksinen. Brønnøy og en del andre kommuner vil fra uke 8 få tilsendt AstraZeneca vaksiner. Sømna vil ikke få AstraZeneca vaksiner i uke 8 og sannsynligvis ikke i uke 9. Disse vaksinene skal i første omgang brukes til helsepersonell. Videre skal denne vaksinen brukes til de under 65 år, men ikke til de med særlig høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si i prioriteringsgruppe 4.

Se for øvrig informasjon om prioriteringer og forventet vaksinasjon på :  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/