Offentlig ettersyn: Kommunal vinterforskrift etter matrikkelloven

Sømna formannskap vedtok i sak 24/4 den 24.01.2024 at følgende utkast til ny kommunal forskrift legges ut til offentlig ettersyn.

På grunn av klimaforholdene i Norge gir matrikkelforskriften hjemmel til å vedta en lokal “vinterforskrift” for den enkelte kommune. Vinterforskriften kan inneholde bestemmelser om hvilke tidsrom av året den generelle tidsfristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker ikke skal løpe. 

De klimatiske forholdene i Sømna kommune tilsier at grunnlaget for en slik forskrift er til stede. 

Dokumenter: 

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

 

Merknader: 

Eventuelle høringsmerknader til forskriften merkes med “Vinterforskrift” og sendes til:  

E-post: post@somna.kommune.no

eller adresse: Kystveien 84 A, 8920 Sømna

Høringsfrist: 17. mars 2024.