NAV Sør-Helgeland

Fra 1. mars heter vårt lokale NAV-kontor NAV Sør-Helgeland. NAV-kontoret er da lokalisert i Brønnøysund.

Her vil det ikke være åpent mottak for «drop-in» inntil videre, men det kan gjøres avtale i forhold til møter. De som bor i Sømna kan få gjennomført sitt møte i Sømna.

Ring kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33, eller bruk de digitale løsningene på http://nav.no