Klimaseminar i Sømna

Det har vært fokus i media på landbruk som en klimaværsting. Vi tror god agronomi kan bidra til god økonomi og med enkle grep også en positiv klimavirkning. Dette vil fagpersoner innen fôring og stell, jordarbeiding, grovforhåndtering mm snakke om på dette seminaret.

Program for Klimaseminar i Sømna (PDF, 297 kB)

Sted: Framheim, Vik i Sømna
Tid: Tirsdag, 29. mars kl 10.00 – 16.15
Hvem: Gårdbrukere på Sør-Helgeland
Pris: Gratis
Påmelding til Sømna landbrukskontor før torsdag 24/3 nils.nyborg@somna.kommune.no / 75015071 / 95850121

10.00 Velkommen v/ Nils Nyborg, jordbrukssjef i Sømna
10.10 Hvordan påvirker endret klima landbruket på Sør-Helgeland Varmere, villere våtere. Muligheter og utfordringer, Asgeir Jordbru, Fylkesberedskapssjef
10.35 Tilskudd til klimatiltak på gårdsbruk Dagens ordninger og et blikk i glasskula ved Arne Farup, Seniorrådgiver hos Statsforvalteren
11.00 Klimakalkulatoren Knut Alsaker, Roy Helge Dahle og Stig A. Bjørnseth deler sine erfaringer med kalkulatoren sett fra en rådgiver ved NLR og lokale gårdbrukere.
12.00 Lunsjpause
12.45 Klimagass og produksjonsresultat ved foring og stell av storfe Ved Mathilde Vilhelmsen, rådgiver ved Tine
13.45 Klimasmart grovforhåntering – sortsvalg, slåttetidspunkt, mm Ved Wolfgang Dohrn, rådgiver ved NLR
14.45 Kaffepause
15.00 Drenering, jordarbeiding og gjødsling i et klimaperspektiv Ved Are Johansen, rådgiver ved NLR
16.00 Takk for i dag - oppsummering

Arrangert av landbrukskontorene på Sør-Helgeland, Norsk landbruksrådgivning, engasjerte gårdbrukere og Sømna bondelag. Seminaret er finansiert av Klima og Miljøprogrammet hos Statsforvalteren