Invitasjon til møte om boligutviklingen i Sømna

NB! Møtet er flyttet fra Sømna kro og gjestegård til Vik skole, auditoriet