Hva er viktig for deg på Sømna?

Vi inviterer til temakveld/ workshop på Klakkskjæret 23.mai. klokken 19:00-21:00

Hvem kan delta:
Dere som er i alderen 16 til 30 år, som bor på Sømna nå, eller har bodd her tidligere.

Hva ønsker vi å vite?
• Hva er bra med å være ung/ung voksen på Sømna?
• Hvilke utfordringer tenker du det er ved å være ung/ung voksen på Sømna i dag?
*Hva kan årsaken være?
• Hva skal til for at du skal ha det bra på Sømna?
• Hva kan du selv gjøre for å bidra til dette?
• Hvordan kan vi tilrettelegge for større medvirkning blant unge/ unge voksne?

Hvorfor ønsker vi å vite dette?
Det jobbes med en oppvekstplan i kommunen. Den skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet med barn og unge, samt tidlig innsats.
For at vi skal få god innsikt i hvordan dere har det nå, hva som skal til for at det blir bedre, og hva som skal til for at dere ønsker å bo her, er det viktig for oss å snakke med dere som har spesialkompetansen på det å være ung/ung voksen. Ditt innspill er viktig for oss!


Hvorfor skal du delta?
Bli hørt! Benytt muligheten til å få medvirke! Vi lover en aktiv kveld med pizzaservering og mineralvann.

Meld deg på innen fredag 19.mai hos:
mette.reinfjord@somna.kommune.no
Eller send sms til: 977 31 133