Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivning fra 10. august til og med 8. september. 

Du kan stemme ved kommunehuset i Sømna kommune på servicetorget alle hverdager mellom kl.10.00 – kl.14.00 fra 10. august og til og med 8. september 2023.

I tillegg er det mulighet for å stemme: lørdag 2. september mellom kl.10.00 og kl.14.00. Torsdag 31. august og 7. september mellom kl.14.00 og kl.18.00 ved kommunehuset i Sømna på servicetorget.

Det er også anledning for velgere å avtale andre tidspunkt.

Forhåndsstemmegivning skal også foregå på Sømna Omsorgssenter, samt omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen. Dato for dette vil bli annonsert samt ved oppslag på institusjonen.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00