Eiendomsskattelistene for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn

Skattelistene for 2023 er lagt ut på vår hjemmeside, og du finner dem her. I tillegg er de lagt ut ved Servicetorget.