Dagsenter for hjemmeboende eldre - starter høsten 2023