Støttekontakt

Beskrivelse

Hensikten med tjenesten er å fremme livskvalitet gjennom målrettede aktiviteter. Tjenesten tar utgangspunkt i den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.
Tjenesten kan organiseres på tre måter.

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier

De som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer er avhengige av personlig bistand til å mestre deltagelse i sosiale sammenhenger.

Standard på tjenesten

  • Personer som trenger veiledning og støtte til å mestre gjøremål og aktiviteter utenfor hjemmet.
  • Støttekontaktordningen skal bidra til positive aktiviteter og økt følelse av egenmestring.
  • Det inngås oppdragsavtale mellom oppdragstaker og Sømna kommune.
  • Oppdragsavtalen tas opp til fortløpende vurdering.
  • Oppdragstaker er plikter å underskrive taushetserklæring.

Pris

Vederlagsfritt for tjenestemottaker
Oppdragsgiver godtgjøres etter satser fastsatt av kommunestyret

Kontaktinfo

Torstein Graven
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 44

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna