Utvalg for næring

Utvalg for næring er politisk organ for behandling av næringssaker. Her behandles søknader fra nyetablerere og fra eksisterende bedrifter om støtte til etablering og utvikling av egen bedrift.

Utvalg for næring

Varamedlemmer Utvalg for næring

Kontaktinfo

Audhild Bang Rande
Fagleder landbruk og næring
E-post
Telefon 75 01 50 13
Mobil 971 91 541

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

09.00-14.00