Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 39a.

Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighets-område eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforsalg eller behandlet av kommunestyret på annet vis. Innbyggerforslag kan ikke delegeres hverken politisk eller administrativt. Tidsfrist på 6 måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Veileder

minsak.no

Ett verktøy for å fremme innbyggerforslag er minsak.no. Der kan alle innbyggerne foreslå saker. Lenke til saken kan deles via e-post, Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Underskrifter kan også samles på tradisjonelle underskriftslister.

I en ny og større kommune kan minsak.no bidra til å senke terskelen for kontakt med kommunens politikere. Lav terskel er viktig dersom kommunen ønsker at alle innbyggerne skal ha mulighet til å benytte seg av ordningen.

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Rådhuset er stengt for besøkende inntil videre. Ta kontakt på mail eller tlf. (sentralbord 75015000)