Valgløftet 2019

Kommunestyret har sluttet seg til Valgløftet 2019 – et opprop som landets ordførere står bak i sammen med KS. 2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. Landets ordførere og lokalpolitiske ledere som er samlet på Kommunalpolitisk toppmøte, ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv.

Samtidig er vi bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. Nær halvparten av våre lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler, og valgdeltakelsen har gått ned over tid.
Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Høy valgdeltakelse er viktig for å utvikle lokaldemokratiet videre i nye 100 år til innbyggernes beste.

- I årets valgkamp sier vi nei til:
Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.

- Vi sier ja til:
Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

- Vi forventer:
At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.

- Vi vil bidra med:
Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre.
Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

- I valgkampen ønsker vi at:
Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
Vi viser hverandre gjensidig tillit.
Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS