Trenger du hybel i Oslo?

Sømna kommune disponerer hybel på Nordnorsk student og elevhjem(NNSE)  i Oslo.

Interesserte kan henvende seg til kommunen v/Gro Steen, tlf. 90561544,  innen 14.juni.  

Hyblene ligger  i John Colletts alle 110 på Berg i Oslo, nært T bane.

Dere kan finne mer informasjon på hjemmesiden til NNSE.
Det kan også søkes direkte til NNSE.